Sport en osteopathie

U sport regelmatig, eet gezond, u zorgt goed voor uw lijf maar toch ervaart u tijdens uw sportactiviteiten dat u regelmatig last heeft van bijvoorbeeld een tennisarm, een vervelende schouder, pijnlijke kuit(en), kniepijn en liesklachten.

Zomaar een scala van voorkomende klachten bij uiteenlopende sportactiviteiten.

Deze klachten kunnen uiteindelijk overgaan in chronische blessures waardoor u uw sportactiviteiten gaat veranderen of zelfs staken.

De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen. Als het lichaam gezond is, gebeurt dat ook. Is het evenwicht verstoord geraakt, bijvoorbeeld door overbelasting tijdens sportactiviteiten, een vervelende blessure, een ongeval tijdens de sport, stress of slechte voedingsgewoonten, dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om het evenwicht te herstellen.

Binnen de osteopathie wordt veel aandacht besteed aan de blessures die voorkomen bij sporters. Zowel herstel van de blessure als het voorkomen van sportblessures behoren tot ons werkgebied.

In de sportwereld wordt steeds vaker gewerkt in een samenwerkingsverband tussen osteopaten en bijvoorbeeld de sportarts, verzorger en fysiotherapeut.
De osteopaat probeert te achterhalen waarom de sporter een blessure heeft gekregen. Er wordt dus gezocht naar de oorzaak van de blessure en deze wordt gehandeld.

De osteopaat onderzoekt niet alleen de plaats waar de blessure zich bevindt maar het gehele lichaam. Voorbeeld: Bij een sporter met een chronische liesblessure kan de oorzaak hiervan in het bekken liggen veroorzaakt door een verstuiking van de enkel waar geen aandacht aan is besteed.

 Gezien onze persoonlijke ervaringen met de sport (sportfysiotherapeut, kennis van trainingsleer en het actief uitoefenen van diverse sporten zijnde fietsen, hardlopen, langebaanschaatsen, duiken en zeilen) hebben wij ook inzicht gekregen in het ontstaan van blessures in deze takken van sport.

© Copyright 2016 Osteopathie Aalsmeer. Alle rechten voorbehouden